O nama

O nama

Servis za popravku vozila HA-TRANS d.o.o. u Modričkom Lugu sa radom je počeo 01.09.2012. godine, kao poslovna jedinica firme HA-TRANS d.o.o. iz Odžaka kojoj je osnovna djelatnost transport u domaćem i međunarodnom prometu.

Za otvaranje ovog servisa vlasnike firme je potstaklo višegodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom cestovnom prijevozu, kao i veliki broj voznih jedinica kojima je bilo potrebno kvalitetno i redovno održavanje. Otvaranjem ovog servisa firma HA-TRANS d.o.o. zadovoljila je svoje potrebe za kvalitetnim i profesionalnim održavanjem vlastitih voznih jedinica, kao i uslužno održavanje putničkih i teretnih vozila fizičkih i pravnih lica.